Javno naročilo: Zavarovanje premoženja Občine Ljutomer in splošne odgovornosti