Javno naročilo: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA OBČINE LJUTOMER IN SPLOŠNE ODGOVORNOSTI – popravek