Javno naročilo: prevoz osnovnošolskih otrok iz občine Ljutomer za šolsko leto 2018/2019, 2019/2020 IN 2020/2021 - POPRAVEK