Javno naročilo: Prevoz osnovnošolskih otrok iz občine Ljutomer za šolsko leto 2018/2019, 2019/2020 in 2020/2021