Javno naročilo: Komunalna ureditev stanovanjske soseske Juršovka-Kamenščak, I. faza (cesta c)