Javno naročilo: KOMUNALNA UREDITEV STANOVANJSKE SOSESKE JURŠOVKA – KAMENŠČAK, I. faza – nadaljevanje (cesta B) - POPRAVEK