Javno naročilo: IZBIRA UPRAVLJALCA OBJEKTOV ŠPORTNE INFRASTRUKTURE V OBČINI LJUTOMER IN ČIŠČENJA OBJEKTOV (OKOLJU PRIJAZNE STORITVE ČIŠČENJA)