Javno naročilo: Asfaltiranje javnih poti v Stročji vasi