Javni razpis za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Ljutomer