Javni razpis za sofinanciranje projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v občini Ljutomer za leto 2018