Javni razpis za predlaganje kandidatov za predstavnike ustanoviteljice Občine Ljutomer v Svet Vrtca Ljutomer