Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVB V LASTI OBČINE LJUTOMER« - faza DIALOG