Javni razpis za izbiro kulturnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Ljutomer v letu 2019