Javni razpis za izbiro izvajalca za opravljanje rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na občinskih kategoriziranih cestah v občini Ljutomer