Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike Občine Ljutomer v Svet javnega zavoda Osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci