Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike Občine Ljutomer v Svet javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota in v Svet javnega zavoda Gimnazije Franca Miklošiča