Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika Občine Ljutomer v Svet zavoda javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer