Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva – Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer