Javni poziv promotorjem k oddaji vloge zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva - Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer, 2. faza - POPRAVEK