ZAVAROVALNICA TILIA D.D., NOVO MESTO, DELNIŠKA ZAVAROVALNA DRUŽBA S POPOLNO ODGOVORNOSTJO; POSLOVALNICA LJUTOMER