INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ LOKALNIH SKUPNOSTI, LJUTOMER