SPLOŠNA KMETIJSKA ZADRUGA LJUTOMER KRIŽEVCI Z.O.O., TRGOVINA RADOSLAVCI