SPLOŠNA KMETIJSKA ZADRUGA LJUTOMER KRIŽEVCI Z.O.O. PE TRGOVINA PRODAJNI CENTER LJUTOMER