MLINI, DRUŽBA ZA RAZVOJ TURIZMA IN PODEŽELJA, D.O.O.