MIRAN PUCONJA - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI