MERA, PODJETJE ZA PROSTORSKO INFORMATIKO, GEODETSKE STORITVE IN TRGOVINO, LJUTOMER D.O.O.