FRANC NEMEC UMETNO KOVAŠTVO - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI