ELEKTRO MARIBOR, JAVNO PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE P.O.