EKO PLASTKOM, TRGOVINA, ZBIRANJE IN PREDELAVA SEKUNDARNIH SUROVIN, D.O.O.