DANIEL KOVAČIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI - EKOLOŠKA KMETIJA KOVAČIČ