ALEŠ VAUPOTIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI