Med gradnjo vodovoda sistem C se koplje tudi po asfaltiranih cestah. Kako in kdaj bodo te ceste sanirane?

/ 31.5.2014

Med gradnjo vodovoda sistem C se koplje tudi po asfaltiranih cestah. Kako in kdaj bodo te ceste sanirane?

K asfaltiranju cestišč, v katere se je posegalo v sklopu gradnje vodovodnega omrežja, se bo pristopilo po zaključku gradnje vodovodnega omrežja, izvedenih vseh potrebnih prevezavah na javno vodovodno omrežje, hišnih priključkih ter uspešno izvedenem tlačnem preizkusu vodovodnega omrežja. Navedeno je proces, h kateremu se pristopa ločeno pri vsakem vodovodu posebej in bo trajalo od meseca julija do oktobra 2014. V postopek so vključeni izvajalec del, izvajalec storitev svetovanja in nadzora v sklopu projekta, upravljavec ceste ter odgovorna oseba za ceste v občini.