Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom obvešča: Pomagajte kolegom v stiski!

petek, 15.6.2018

Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom obvešča: Pomagajte kolegom v stiski!

 

Poleg stanovanjskih hiš in pomožnih objektov so močno poškodovani tudi številni poslovni objekti naših članov. Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom zato v namen zbiranja sredstev za prizadete objavlja svoj transakcijski račun, kamor lahko nakažete svoj prostovoljni prispevek in pomagate svojim kolegom v nesreči.

 

Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana

Poslovni račun pri NLB d.d., št.: SI56 0201 3025 7684 878, BIC banke: LJBASI2X

Pod namen vpišite: Toča Črnomelj, koda namena je: CHAR, sklic pa: 00 10 – 1042

 

Ste doživeli škodo? Prijavite jo do 27. 6. 2018!

 

V kolikor ste sami utrpeli škodo po močnem neurju s poplavami 8. junija 2018 na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, v naslednjih prizadetih občinah: Dobrna, Mozirje, Prebold, Podčetrtek, Rečica ob Savinji, Rogatec, Šentjur, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Velenje, Vojnik, Zreče, Apače, Dobrovnik, Kobilje, Ljutomer, Razkrižje, Šalovci, Velika Polana, Veržej, Črnomelj, Semič, Goriščnica, Majšperk, Ormož in Zavrč sporočite svoje podatke na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je zadolženo za pripravo ocene škode.

 

Oceno škode je potrebno poslati na MGRT najkasneje do 27. junija 2018 na obrazcu, ki ga najdete na tej povezavi:

 

http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/11614/ 

 

in zajema naslednje podatke: naziv, matična in davčna številka oškodovanca, ulica, poštna številka, pošta, kraj, občina nastanka nesreče, ocena škode na strojih/opremi, zalogah in izpadu prihodka.

 

Obrazec lahko pošljete na elektronski naslov: poplave2018.mgrt@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave 2018«).

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajalo le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v proračunu Republike Slovenije. Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz sektorjev ribištva in ribogojstva, proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih proizvodov in gozdarstva. Kontaktni osebi na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo sta: Petra Fras (01 400 31 30) in Miša Osterc (01 400 31 25).

Priponke: