Ustanova dr. Antona Trstenjaka skupaj s partnerji razpisuje štipendije za študij in sofinanciranje projektov