Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2018 z dne 23. februar 2018

ponedeljek, 26.2.2018

Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2018 z dne 23. februar 2018

Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2018 z dne 23. februar 2018, vsebuje naslednje uradne objave Občine Ljutomer:

Stran

 • Odlok o rebalansu proračuna Občine Ljutomer za leto 2018
 •  

219

 • Soglasje k ceniku vstopnine v Muzej ljutomerskega kasača v Ljutomeru
 •  

221

 • Sklep št. 255 o ukinitvi javnega dobra
 •  

221

 • Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Ljutomer za leto 2018
 •  

221

 • Javni poziv za izbor izvajalca kulturnega projekta »Grossmannov filmski festival«
 •  

222

 • Javni razpis za sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov v Občini Ljutomer za leto 2018
 •  

223

 • Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Ljutomer za leto 2018
 •  

225

 • Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Občini Ljutomer za leto 2018
 •  

225

 • Javni razpis za sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrov v občini Ljutomer za leto 2018 (v nadaljevanju: razpis Pihalni orkestri 2018)
 •  

226

 • Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer za leto 2018
 •  

228

 • Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti veteranskih in domoljubnih organizacij v Občini Ljutomer za leto 2018
 •  

229

 • Javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev letnega programa športa v občini ljutomer za leto 2018

230

Priponke: