Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/2018 z dne 20. december 2018