Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/2016 z dne 30. december 2016

3. 1. 2017

Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/2016 z dne 30. december 2016

Objave Občine Ljutomer  v Uradnem  glasilu slovenskih občin, št. 66/2016 z dne 30. december 2016:

  • Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2017
  • Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2018
  • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Ljutomer

Priponke: