Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/2016 z dne 30. december 2016