Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/2016 z dne 16. december 2016