Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2017 z dne 13. oktober 2017