Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2017 z dne 6. oktober 2017