Uradno glasilo slovenskih občin št 46/2019 z dne 11.10.2019

ponedeljek, 14.10.2019

Uradno glasilo slovenskih občin št 46/2019 z dne 11.10.2019

Uradno glasilo slovenskih občin št. 46/2019, ki je izšlo 11. oktobra 2019, vsebuje naslednje uradne objave Občine Ljutomer:

 

  • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Janka Ribiča Cezanjevci
  • Odlok o spremembah in dopolnitvah o ustanovitvi javnega Odloka zavoda OŠ Mala Nedelja
  • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Stročja vas
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči Občine Ljutomer ob rojstvu otroka
  • Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2018
  • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev poslovne cone za območje EUP LJ 37
  • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ljutomer
  • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
Priponke: