Rekonstrukcija Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer (pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki)