Predlogi splošnih aktov za drugo obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Ljutomer