Poziv k zbiranju pobud za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Ljutomer

torek, 18.4.2017

Poziv k zbiranju pobud za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Ljutomer

Občina Ljutomer bo v letu 2017 pričela s postopkom sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Ljutomer (OPN), ki je osnovni prostorski dokument občine in določa namensko rabo zemljišč, strateške prostorske usmeritve in prostorske izvedbene pogoje.

Postopek sprememb in dopolnitev OPN bo potekal v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, zato je pomembno, da so pobude za spremembo OPN podane pravočasno, saj jih v kasnejših fazah postopka priprave prostorskega akta ni več mogoče vključevati. Pobude se lahko nanašajo na spremembo namenske rabe zemljišč ali na spremembo odloka.

V skladu z zgoraj navedenim vas pozivamo, da v primeru zainteresiranosti vložite pobudo za spremembo Občinskega prostorskega načrta občine Ljutomer do 30. 6. 2017, osebno ali po pošti na naslov Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. Vloga za pobudo je dostopna na spletni strani http://www.obcinaljutomer.si/stran/upravni-postopki-vloge/65 ali na Občini Ljutomer. Pobudo mora vložiti lastnik zemljišča.

Priponke: