Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ljutomer - velja od 10. avgusta 2019

četrtek, 8.8.2019

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ljutomer - velja od 10. avgusta 2019

Občinski svet Občine Ljutomer je na 5. redni seji 17. julija 2019 sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ljutomer. Odlok je bil 26. julija 2019 objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 35/2019 in začne veljati 10. avgusta 2019.

Bistvene novosti:

- 3. člen odloka določa novo višino turistične in promocijske takse (poenoteno za celotno območje občine Ljutomer), in sicer:

višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,50 evrov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,38 evra, skupna višina obeh taks tako znaša 1,88 evra na osebo na dan.

4. člen odloka določa oprostitve plačila obeh taks (po novem veljajo samo z zakonom opredeljene oprostitve):

Oprostitev plačila turistične in posledično promocijske takse velja v višini in za zavezance, kot je to opredeljeno s prvim in drugim odstavkom 18. člena ZSRT-1.

Sprejeti Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ljutomer je v prilogi tega obvestila. Najdete ga na 1346 strani Uradnega glasila slovenskih občin, št. 35.

Priponke: