Obvestilo ZVKD Slovenije: Vabilo k sodelovanju pri DEKD in TKD 2019

petek, 1.2.2019

Obvestilo ZVKD Slovenije: Vabilo k sodelovanju pri DEKD in TKD 2019

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije vabi k sodelovanju institucije s področja varstva in promocije kulturne ter naravne dediščine, lastnike in upravljalce dediščine, galerije, knjižnice, območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, nevladne organizacije, lokalne in krajevne skupnosti, turistične organizacije, župnije in zavzete posameznike, ki gojite znanja in spretnosti, s pomočjo katerih  ohranjamo našo skupno dediščino.

 

Rok za prijavo dogodkov je 20. april 2019. Predlogi, ki bodo prišli po tem datumu, ne bodo vključeni v tiskano brošuro Program prireditev, temveč le v spletni napovednik dogodkov.  Prijavo naredite na spletnem mestu, za več informacij pokličite 01 400 79 72 ali 051 273 305.

Prireditve in dogodke, ki jih boste namenili širši javnosti, prijavite v program Dnevi evropske kulturne dediščine. Vabimo vas tudi k sodelovanju pri Tednu kulturne dediščine. Vanj bomo uvrstili dogodke, ki jih lahko pripravite za skupine predšolskih in šolskih otrok ter dijakov. Program dogodkov bomo objavili v spletnem napovedniku 15. junija in ga ponudili vrtcem in šolam.

 

DEKD in TKD 2019 (28. 9.–12. 10. 2019), tema: Dediščina # umetnost # razvedrilo

Namen teme je prikazati mnogo vidikov tako snovne kot tudi nesnovne kulturne dediščine, posvečene umetnosti in prostemu času, s pomočjo katerih lahko uživamo v kulturi in pobegnemo iz vsakdana, pa naj gre za to, da se pokažemo v luči ustvarjalca, poznavalca, varuha, igralca ali obiskovalca. Tema obsega vizualne umetnosti, muzeje, kino, cirkus, zabaviščne parke, ples, praznovanja, festivale, igre, branje, glasbo, fotografijo, radio, televizijo, gledališče, turizem in šport. To bo priložnost za raziskovanje zgodovine vseh s tem povezanih objektov in predmetov. Hkrati pa nas bo zanimala tudi dediščina, ki je prisotna v vseh teh oblikah sprostitve danes.

Več o temi in pristopih kako dediščino predstavljati različnim ciljnim skupinam, bo predstavljeno na posvetu, ki bo potekal 4. februarja med 10. in 14. uro v upravni hiši Slovenskega etnografskega muzeja na Metelkovi 2 v Ljubljani. Obvezna je prijava, ki jo lahko opravite na tej povezavi.

Priponke: