Obvestilo o objavi Javnega razpisa P7OR 2018 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

četrtek, 12.4.2018

Obvestilo o objavi Javnega razpisa P7OR 2018 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

 

 

Javni razpis P7OR 2018 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

 

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 23, Datum: 6. 4. 2018, Stran: 860

 

Predmet produkta: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

 

Namen produkta: Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

 

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • ohranitev delovnih mest,
  • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posameznega obmejnega območja.

 

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

 

Vrednost razpisa: Vrednot javnega razpisa znaša 6.250.102,68 EUR.

 

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 

Rok: Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog: 20. 4. 2018, 20. 5. 2018, 20. 6. 2018, 20. 7. 2018, 20. 9. 2018 in 20. 10. 2018.

 

 

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-59, (02) 234-12-74, (02) 234-12-88 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

 

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

 

Več:

http://www.podjetniskisklad.si/images/razpisi/2018/P7OR/P7OR-2018---JAVNI-RAZPIS.pdf

Priponke: