Obvestilo Ajpesa

torek, 14.3.2017

Obvestilo Ajpesa

AJPES-Logo-Outlook    Obvešča                                       MAREC 2017


 

NE POZABITE - rok za predložitev letnih poročil je pred vrati!

Gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki, društva in politične stranke morajo, skladno s predpisi, predložiti letna poročila za leto 2016 prek spletnega portala AJPES do konca marca 2017. Prostovoljske organizacije predložijo tudi poročila o prostovoljstvu.

Predložitev letnega poročila lahko potrdite s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP) ali z Obvestilom za AJPES. Tudi poslovni subjekti, ki v letu 2016 niste poslovali in ne izkazujete nobenega podatka v letnem poročilu, ga morate kljub temu predložiti AJPES.

Več na strani https://www.ajpes.si/Letna_porocila/Predlozitev.

Že imate urejena pooblastila za predložitev podatkov iz letnih poročil?

Letno poročilo za leto 2016 lahko predložite le na podlagi potrjenega pooblastila. Pripravite ga v elektronski obliki v sistemu e-POOBLASTIL na spletnem portalu AJPES. Izdelano pooblastilo lahko zastopnik subjekta elektronsko potrdi oziroma podpisanega pošlje pristojni Izpostavi AJPES v potrditev.  Pri izdelavi si lahko pomagate s priročnikom.

Se želite predstaviti v tujini?

Dobra boniteta podjetja je pomembna konkurenčna prednost tudi v tujini. Za vas bonitetno informacijo S.BON-1/IN pripravimo v enem dnevu – v angleškem, nemškem, italijanskem, madžarskem ali hrvaškem jeziku. Z boniteto BON-2 (na voljo v angleškem in hrvaškem jeziku) pa lahko v tujini dokazujete tudi plačilno sposobnost.

Več o bonitetnih informacijah, ki jim lahko povsem zaupate! →

Koledar pomembnejših dogodkov pri poslovanju:

18.03.2017: Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju-javni sektor

23.03.2017: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni

30.03.2017: Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov

31.03.2017: Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju - velja za zasebni sektor

31.03.2017: Letna poročila: gospodarske družbe, zadruge; samostojni podjetniki; društva; politične stranke

31.03.2017: Poročila o prostovoljstvu: društva

 

 

Priponke: