Javno naznanilo – obveščanje javnosti o javni razgrnitvi (15. 7. – 29. 7. 2020) pobude za izvedbo lokacijske preveritve k.o. Gresovščak