JAVNO NAROČILO: Rekonstrukcija komunalne infrastrukture v mestnih ulicah (območje 4)